>

Erfarenhet, modeller och metoder för att säkra framgång i hela innovationsprocessen

Innovation mer än smarta idéer

Ordet innovation betyder förnyelse och kommer från latinets innovare. Enkelt kan man säga att innovation handlar om nya och bättre sätt att möta ett behov eller en efterfrågan. I arbetet med att forma en innovationsstrategi är det lätt att fastna vid idéformuleringen och underskatta det stora arbetet med hur idén ska skalas upp och bli en lönsam verksamhet. Ofta kan man komma att behöva ett ändrat arbetssätt eller andra nyckeltal, mao processer och KPI:er som inte alls behöver stämma överens med hur man jobbar i befintlig verksamhet. Man behöver därför tydliga modeller och processer som säkrar att innovationen går att skala upp parallellt eller i en redan existerande struktur.

Kunden bär på svaret

Innovationsprocesser drivs bäst genom en lärande process i pilotform med blivande kunder. En framgångsfaktor är att tidigt identifiera vilka KPI:er som bäst påvisar framdriften i processen, vilket inte behöver vara detsamma som för existerande verksamhet. En annan framgångsfaktor är att tillsätta en mindre grupp av duktiga medarbetare ungefär som om man startar upp ett företag. Utvecklingen bör följas och monitoreras på högsta nivå i verksamheten, detta för att inte marginaliseras eller plötsligen införlivas eller påverkas negativt av befintlig struktur.

Tribus & Partner projektleder

Vi har projektlett ett antal olika innovationsprojekt i flera olika branscher. Vi vet vikten av att skapa en miljö där slutkundernas behov och drivkrafter utgör basen för utvecklingen. Vi vet också att uppskalning och resultathemtagning är den svåraste delen i ett innovationsprojekt. Vi har byggt upp en gedigen erfarenhet med en stor portfölj av modeller, processer och metoder som skapat positiva resultat i olika företag och branscher under de senaste åren. Vi har varit verksam inom e-handel, logistik, CRM, IT-programvara samt kommunikationstjänster. Flera av projekten har haft digitalisering av tjänster och erbjudande som målsättning.

Exempel på genomförda projekt

Identifiera och implementera ett nytt värdeerbjudande för ett startupbolag som tillhandahåller analyser av digitala besöksflöden i städer, köpcentra och i butiker.

Implementation av ett nordiskt commercial excellens program baserat på insiktsbaserad affärs- och tjänsteutveckling för en av Nordens ledande logistikaktörer.

Identifiera och implementera värdeerbjudande och ansvar för att bygga upp en intern strategi och konsultorganisation, som stödjer nordiska e-handlare i deras tillväxtstrategi, för en av Nordens största kommunikation och logistikaktörer.

Identifiera och implementera ett nytt värdeerbjudande baserat på ”software as a service” för ett litet mjukvarubolag med fokus på marketautomation moduler för den Nordiska marknaden.

Torstein Johansen

torstein.johansen@tribuspartner.se

070-723 24 52

Vill du veta mer? Hör av dig!