Tillsammans bygger vi värden som överträffar era kunders förväntningar. Vi har en lång erfarenhet att skapa möjligheter och knyta ihop flöden mellan kommunikation, lagerhantering och distribution.

Förändrade kundkrav

Försäljning mellan företag utmanas av två stora krafter: konsumentens ändrade köpbeteende påverkar alla aktörer och att kunderna blir allt mer lättrörliga.

Idag finns det ett gap mellan köparnas behov och leverantörernas erbjudande. Kunder upplever inte att leverantörerna möter deras krav på ex enkelhet, produktutbud och leveransmöjligheter. Kunden förväntar sig olika bemötande och erbjudanden under kundresans olika faser.  

Kunden bär på svaret

Kunder lämnar spår efter sig innan, under samt efter köp. Dessa spår kan lära oss att bygga strategier och proaktivt möta kunden vid rätt tillfälle i rätt kanal   

I alla företag finns det mycket kraft, men ofta får den inte fullt utlopp då gamla vanor hindrar, prioriteringar krockar och omvärldsförändringar ignoreras. 

Det finns möjligheter att skapa omsättningstillväxt genom att jobba smartare kring försäljning och att öka kundservice.

Tribus & Partner

Genom kundernas ögon tittar vi på förändringar i marknaden, analyserar köpbeteende definierar kundresor och genomför djupintervjuer med dina kunder.

Vi skapar och implementerar tillväxtprogram baserat på dina kunders preferenser

Vi har en lång erfarenhet att skapa möjligheter och knyta ihop flöden mellan kommunikation, lagerhantering och distribution

Exempel på genomförda projekt

Identifiera och implementera ett nytt värdeerbjudande för ett startupbolag som tillhandahåller analyser av digitala besöksflöden i städer, köpcentra och i butiker.

Implementation av ett nordiskt commercial excellens program baserat på insiktsbaserad affärs- och tjänsteutveckling för en av Nordens ledande logistikaktörer.

Identifiera och implementera värdeerbjudande och ansvar för att bygga upp en intern strategi och konsultorganisation, som stödjer nordiska e-handlare i deras tillväxtstrategi, för en av Nordens största kommunikation och logistikaktörer.

Identifiera och implementera ett nytt värdeerbjudande baserat på ”software as a service” för ett litet mjukvarubolag med fokus på marketautomation moduler för den Nordiska marknaden.

Torstein Johansen

torstein.johansen@tribuspartner.se

070-723 24 52

Katrin Berg

katrin.berg@tribuspartner.se

076-146 54 83

Vill du veta mer? Hör av dig!