Tribus kontor i Stockholmfyra
Vi kombinerar strategisk kunskap med genomförandekraft för att säkerhetsställa att visionen inte stannar i byrålådan. Tribus och Partner fokuserar på att knyta ihop det visionära med det operationella.
Tribus och Partner

Tribus och Partner

Tribus och Partner är experter på kundinsiktsbaserad erbjudandeutveckling och marknadskommunikation. Vi analyserar slutkundernas faktiska transaktionsmönster och segmenterar kundbasen utifrån lönsamhet, behov och drivkrafter och operationaliserar...
Läs mer →

Tribus Logo
Erbjudande

Erbjudande

Affärsutveckling ger störst effekt om den utgår från slutkundernas behov och faktiska beteendemönster och samtidigt drar fördelar ur teknik- och omvärldsutveckling. Tribus hjälper företag att öka intäkterna och stärka sin marknadsposition utifrån verklig kundinsikt...
Läs mer →

Tribus och Partner
Tribus & Partner vänder sig till företag som har en tydlig idé eller utmaning, men saknar en tydlig lösning. Vi sätter idén i ett omvärldssammanhang, där vi går igenom hur den egna kundbasen ser ut och hur omvärlden påverkar ett lyckat genomförande av idén. Därefter rekommenderar vi den bästa vägen till resultathemtagning. Det kallar vi operationaliserad affärsutveckling. Tribus och Partner ökar dina intäkter genom att hålla ihop affärsutvecklingprocessen från idé till resultathemtagning.
Tribus och Partner har en bred erfarenhet av styrning och affärsutveckling inom många branscher. Därför har vi en unik kunskap av att genomföra affärsutvecklingsprojekt, från idé till resultathemtagning.